Зграде – архитектура, улази, квалитет градње, материјали, инфраструктура

Зграде у нашем насељу (мапа испод):

 • урбанизам – наше насеље пројектовано је као и многи други блокови на Новом Београду (па и наш Блок 72) – као отворени тип блока, са шест различито орјентисаних зграда: приближно исток-запад (зграде 2, 4, 5 и 6) и приближо север-југ (зграде 1 и 3).
 • 6 зграда – шест зграда-ламела са по два улаза разликује се по бојама, а саме зграде имају двоструку нумерацију – према адресном броју у улици Милеве Марић Ајншајн (бројеви од 80 до 102) и према бројевима зграда у самом насељу (бројеви од 1 до 6)
 • 12 улаза – свака од шест зграда има по два дијагонално распоређена улаза на супротним странама ламеле, па станари насеља најчешће користе нумерацију по бројевима зграда – 1А (82), 1Б (80), 2А (84), 2Б (86), 3А (100), 3Б (102), 4А (98), 4Б (96), 5А (92), 5Б (94), 6А (90) и 6Б (88)
 • улази имају 7 или 9 станова по типском спрату те се разликује и укупан број станова у улазима.

Број станова у зградама:

Број станова

Улаз А

Улаз Б

Укупно

Зграда 1

46 (локали)

60 (локали)

106

Зграда 2

53

69

122

Зграда 3

53

69

122

Зграда 4

53

69

122

Зграда 5

53

69

122

Зграда 6

53

60 (вртић)

113

Укупан број станова у насељу

707

 • Улази означени са А имају 53 стана – по 7 станова на свакој од 6 типских етажа спрата, 7 станова у приземљу, и 4 стана у поткровној етажи
 • Улази означени са Б имају 69 станова – по 9 станова на свакој од 6 типских етажа спрата, 9 станова у приземљу, и 6 станова у поткровној етажи
 • Изузеци су зграда 1 која уместо станова у оба улаза у приземљу има 5 локала (16 станова мање), и зграда 6 која у приземљу улаза Б има вртић (9 станова мање)

blokce-72-novi-beograd-brojevi-mileva-maric-ajnstajn

Нумерација улаза и зграда у нашем насељу у улици Милеве Марић Ајнштајн (званична нумерација у загради):

 1. Плава зграда на улазу у насеље – улази 1А (82) и 1Б (80)
 2. Златна зграда десно иза плаве зграде – улази 2А (84) и 2Б (86)
 3. Наранџаста зграда сасвим окренута паркигну са задње стране насеља – уалзи 3А (100) и 3Б (102)
 4. Зелено-сива зграда лево од улаза у насеље – улази 4А (98) и 4Б (96)
 5. Жута зграда лево од улаза у насеље – улази 5А (92) и 5Б (94)
 6. Теракота (браон, окер), зграда са вртићем у средини насеља – улази 6А (90) и 6Б (88)

Елементи градње – опис, материјали:

 • подрумски зидови – армирани бетон
 • спољашњи зидови станова – сендвич зид са контактном фасадом – гитер блок на 25цм, изолација од минералне вуне (камена вуна) од 10цм, контактна фасада (рабиц, лепак, фасадни премаз)
 • спољашњи зидови станова у поткровљу – сендвич зид са фасадом од опеке – гитер блок на 20цм, изолација од минералне вуне (камена вуна) од 10цм, фасада од тамносиве силиконске опеке (цигле)
 • спољашњи зидови степеништа – армиранобетонски зидови са фасадном облогом од тамносиве силиконске опеке (цигле)
 • унутрашњи конструктивни зидови према ходнику – гитер блок на 20цм, на појединим местима армиранобетонски зидови ради укрућења конструкције зграде, са ходничке стране у потпуности обложени са 3цм изолације од минералне вуне (учвршћене арматурном мрежом 10х10цм и челичном рабиц мрежом)
 • унутрашњи конструктивни зидови између станова – гитер блок на 20цм, на појединим местима армиранобетонски зидови ради укрућења конструкције зграде, са по једне стране у потпуности обложени са 3цм изолације од минералне вуне (учвршћене арматурном мрежом 10х10цм и челичном рабиц мрежом)
 • унутрашњи конструктивни зидови између станова и лифтовског окна, односно степенишног језгра – армиранобетонски зидови са 3цм једностране звучне и противпожарне изолације од минералне вуне
 • унутрашњи преградни зидови у становима – између соба и просторија у стану, зид купатила, итд – опека (цигла), зидано на пола опеке (12цм, 15цм са малтером)
 • кровни покривач – лимени кров са малим падом, оивичен атиком (ниским кровним зидом) од фасадне силикатне опеке (цигле)
 • подови у гаражи – ливени бетон
 • силазна колска рампа за гаражу – асфалт
 • подови на улазу у зграде, ходницима, степеништу – плочице неутралних боја

Фото : изглед кровова у нашем насељу

На фотографији испод у првом плану се види кров зграде 6, паралелно са њом кров и поткровна етажа зграде 2, а управно на њих поткровна етажа и кров зграде 1. Терасе поткровних етажа налазе се на повученом делу спрата, одвојене су између себе зиданим пуним зидовима, а покривене надстрешницама од лексана на металној конструкцији. На крову се јасно виде излази вентилационих вертикала.

blokce-72-krovovi-zgrada-mz-kozara

Улази, степенице, ходници у згради:

 • приступачност – поред спољашњих степеница све зграде имају обезбеђен једноставан прилаз колицима (дечјим, инвалидским) преко рампи пројектованих по правилницима о приступачности, са одговарајућим рукохватима, испред самих улазних врата има сасвим довољно простора за безбедно отварање врата
 • интерфон – сваки стан има уграђен интерфон
 • поштански сандучићи – метални, са кључем
 • камере улаза – већина зграда одлукама скупштина станара уградила је камере за контролу прилаза згради, улаза у зграду, улаза у гаражу и гараже, улаза у лифт у приземљу
 • камере насеља – постоје и идеје да се и цело насеље покрије заједничким камерама ради заокруживања система безбедности насеља (стазе, прилази, паркинзи)
 • осветљење – заједничко осветљење рађено је као сегментирано – неће се упалити све сијалице у згради притиском на само један прекидач било где у ходнику (чиме се штеди енергија); поред заједничког осветљења зграде имају и сигурносно светло које сија на минимуму 24 сата.
 • степениште – степеници су у потпуности (газишта и чела степеника) обложени плочицама, рукохвати и гелендери су од метала (кутијасти метални профили)
 • ходници – подови обложени плочицама, у зони код степеништа и лифта на сваком спрату је по један класичан једнокрилни прозор (око 1м2 површине, без ролетне, ПВЦ профил)
 • ходници на спратовима – уз договор станара постоји могућност додатног преграђивања ходника на сваком спрату тако да се сви станови на једном спрату додатно одвоје од степеништа и лифта чиме се отвара могућност за безбедно остављање бицикала испред станова, итд.

Лифтови:

 • величина – свака зграда има по један лифр предвиђен за 8 особа, а капацитет је потпуно искоришћен јер лифтови немају ротациона врата па се лако у лифт утера и бицикл без проблема са класичним вратанцима лифта која се отварају ручно
 • функционалност – лифтови имају сензорска врата са аутоматским отварањем и затварањем што олакшава улаз и излаз из лифта са дечјим колицима, инвалидским колицима, или када су вам руке пуне кеса из продавнице
 • изглед и опрема – лифтови су у потпуности обложени прохромским матираним лимом, имају један рукохват од метала, огледало и управљачку таблу са екраном и додатним фунцкијама (брзо отварање и затварање врата, вентилатор, итд); лифтови имају и велико огледало.
 • лифт излази на свакој етажи зграде – подрум (гаража), приземље и 7 спратова (укључујући поткровље)

Етаже зграде:

 • подземна етажа – гаражни простор доминира подрумом сваке од зграда, тј. једну гаражу деле по два улаза у зграде; поред гараже овде се налазе и подстанице и друге инсталације; подруму се приступа једним гаражним улазом/излазом, преко централног степеништа зграде, и лифтом.
 • приземље – приземља зграда се донекле разликују
 • у улазу 6А и у оба улаза у зградама 2, 3, 4 и 5 (укупно 9 улаза), приземља су у потпуности стамбена са идентичним распоредом станова као на спратовима, само што, уместо једног већег стана у приземљу стоји улаз и мањи стан
 • у згради 1 (оба улаза – 1А и 1Б), цело приземље намењено је за пословне просторе
 • улазу 6Б цела расположива површина приземља (осим улаза, степеништа, лифта) искоришћена је за дечји вртић.
 • спратови – свака зграда има по 6 класичних спратова (поред приземља и поткровља), идентичних основа, са по два већа и седам мањих станова на сваком спрату (укупно 9 станова по спрату)
 • поткровље – последња етажа има пуну спратну висину (те и није класично поткровље), до ње се такође директно долази лифтом; од других спратова разликује се по томе што је реч о повученој етажи са укупно шест станова који целом ширином стана ка фасади излазе на кровне терасе

Фасаде:

Боје фасада зграда су претежно беле, осим зграде 4 (светлосива) и зграде 6 (крем) са додатном бојом која дефинише визуелни идентите зграде. Акценти друге боје примењени су на бочним „слепим“ фасадама ламела на којима нема прозора, као и на терасама/лођама (местимично, не на свим):

 • зграда 1 – плава (бела)
 • зграда 2 – златна (бела)
 • зграда 3 – наранџаста (бела)
 • зграда 4 – светлозелена (сива)
 • зграда 5 – јаркожута (бела)
 • зграда 6 – теракота (крем)

Терасе/лође:

 • терасе су важан архитектонски детаљ нашег насеља јер помоћу њих сведена пластика (тродимензионалност фасаде), добија на живости
 • боја терасе је најчешће бела, са црном решеткастом оградом, али је један део тераса озидан у висини ограде (у равни фасаде), и офарбан у додатној боји фасаде саме зграде (плава, златна, наранџаста, светлозелена, јаркожута, теракота)
 • застакљивање тераса не ремети у већој мери архитектуру фасада с обзиром да доминирају лође које се застакљују у равни фасаде

Клима уређаји:

 • планирани распоред клима уређаја – Пројектом је предвиђено да се клима уређаји постављају на саме терасе (лође) и то тако да у већини станова спољашња јединица климе издувава ваздух ка вратима терасе. Обавештење о оваквом постављању окачено је у све улазе. Неке комшије су пратиле обавештење и према њему постављале спољашње јединице.
 • реални распоред клима уређаја – Већина станара који су до сада постављали клима-уређаје учинили су то на спољашњем зиду фасаде како не би губили простор на ионако малим терасама (1-3м2), али и стварали неповољну буку и микроклиму на тераси на коју излазе балконска врата дневне (или спаваће) собе, и једини прозор мале собе (или трпезарије).

blokce72-fejzbuk-stranica

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s